Tvoříme pevný základ pro život

Dne 7. 6. 2019 měla třída V. B vzácného hosta. V rámci výuky o Evropě a dopravě po ní k nám přišel na návštěvu kapitán říční lodě Concentus pan Marcel Gore. Přinesl s sebou prezentaci o různých typech lodí a seznámil nás se zajímavostmi o dopravě po řece. Poutavým vyprávěním nám také odhalil tajemství života na lodi. Na závěr odpovídal žákům na velkou spoustu otázek. S přáním správného větru do plachet a hodně vody pod kýlem jsme se s panem kapitánem rozloučili. Děkujeme Vám za návštěvu.

Mgr. Josef Vráblík