Tvoříme pevný základ pro život

Dne 30. 4. navštívili žáci VII. A, VII. B a VIII. B Arboretum v Novém Dvoru u Opavy. Exkurze se konala v rámci projektu Biodiverzitě na stopě. Botanická zahrada je specializovaná na stromy a keře. Žáci shlédli expozici severoamerických lesů a prérií, japonské dřeviny, sibiřské rostliny a některé himalájské druhy. Ve sklenících také sbírku tropických a subtropických rostlin. V rámci exkurze si žáci procvičovali určování botanických druhů, u některých pozorovali fenofázi probouzení vegetace.

Počasí nám přálo a tak žáci strávili v Arboretu zajímavý a pohodový den.

Jana Divišová