Tvoříme pevný základ pro život

Ve středu 7.11. se koná Všeználek od 14:30 do 15:45 hod.  v ZŠ Dělnická.

Děti odvede do ZŠ p. učitelka Wojaczková. Zákonní zástupci si pak své děti vyzvednou po ukončení 15:45 u ZŠ.