Tvoříme pevný základ pro život
V úterý  proběhlo tvořivé dopoledne pro naše malé výtvarníky.  Děti si glazurovaly své hrníčky, které si na předcházející hodině připravily. Výrobky se jim moc povedly.