Tvoříme pevný základ pro život

Vážení zákonní zástupci,

v pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz mateřské školy pro předškolní děti, které mají povinné vzdělávání, popř. děti rodičů pracujících v profesích IZS.

Na základě telefonické domluvy s Vámi jsou děti rozděleny do stálých skupin, které se dozvíte v den nástupu do MŠ.

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy bude povinné neinvazivní antigenní testování. Každé dítě musí být 2x týdně testováno, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě v první den, kdy zahájilo docházku v daném týdnu. Bez provedení testu nemůže být dítě přijato ke vzdělávání. Testováno nemusí být dítě, které nákazu Covid-19 prodělalo a neuběhlo více než 90 dní od data pozitivního testu, toto je nutno doložit potvrzením.

Testování se účastní zákonný zástupce, nebo pověřená zletilá osoba (nutné písemné pověření). Pří vstupu a po dobu čekání na vyhodnocení testu je i u dětí povinná ochrana nosu a úst (rouška).

Zákonný zástupce čeká s dítětem na vyhodnocení testu, které trvá cca 15 minut.