Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 5.3.  děti z Modré třídy navštívily Prckův ráj.