Tvoříme pevný základ pro život

Ve středu proběhne pasování předškoláků. Bližší informace si přečtěte na nástěnce v MŠ.