Tvoříme pevný základ pro život

V týdnu od 17.2. do 21.2. budou probíhat jarní prázdniny. Nahlaste si docházku dětí na tyto dny.