Tvoříme pevný základ pro život
Vážení zákonní zástupci,
pro děti, které mají povinnou předškolní docházku, bude probíhat distanční vzdělávání na dálku.  Bližší informace i s materiálem Vám sdělíme na uvedené kontakty, které jste nám již dříve zaslali. Naleznete zde úkoly pro předškoláky a dále i několik nápadů, jak u těchto dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.)
Veškeré podklady jsou vybírány s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Těšíme se na brzký návrat dětí a běžný provoz mateřských škol.