Tvoříme pevný základ pro život

V pátek 4.10. proběhla 2.lekce našeho sportování. Všichni Vilíci se aktivně zapojili a obohatili své dovednosti.