Tvoříme pevný základ pro život

Ve čtvrtek 10.10. se budou všechny děti fotografovat. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na nástěnce v MŠ – viz. plakát