Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 18.6. navštívíme MěDK, kde uvidíme divadelní představení Ferda Mravenec.