Tvoříme pevný základ pro život

V pátek 20. září jsme navštívili Nový domov, kde jsme byli pozváni na ukázku canisterapie. Seznámili jsme se s chrty, jejich jmény,  rasami a hlavně, k jakému účelu jsou tito psi vycvičeni. Cvičí se hlavně pro polohování a k tomu, aby pomáhali lidem na vozíku (podávají jim různé předměty, apod.)  Na závěr se mohly děti se psy pomazlit, pohladit je. Dětem se od psů vůbec nechtělo.