Tvoříme pevný základ pro život

V pondělí jdou všechny děti na besedu o knihách. Prosíme rodiče, aby děti do MŠ přivedli nejpozději do 7:45 hod.