Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 9.10.  budou mít  děti  jedinečnou příležitost zjistit, jaké to je být hokejistou a co všechno musí takový hokejista  zvládnout. Nebude ani chybět prohlídka hokejové výzbroje.

Získané poznatky si pak děti  mohou vyzkoušet v pravidelných lekcích bruslení, které budou probíhat v nahlášených termínech.

Bruslení je zdarma. Doprava bude zajištěna autobusem.