Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 22.1. proběhla v naší MŠ  beseda pro rodiče na téma Školní zralost a Zápis do 1. třídy. Zákonní zástupci se dozvěděli důležité informace.

Jak poznat školní zralost
Co je to školní zralost a její hlavní znaky
Co by mělo dítě znát před nástupem do 1.třídy
Důvody odkladu školní docházky