Tvoříme pevný základ pro život
V měsíci říjnu začínají tyto zájmové kroužky: Angličtina Hippo and Friends – každé pondělí 14:30 – 15:15 v MŠ, zahájení 8. 10. 2018 Taneční Rytmik – každou středu 15:00 – 15:45 v ZŠ, zahájení 3. 10. 2018 Kreativní Barvičky – ve čtvrtky co 14 dní 15:15 – 16:45 v MŠ, zahájení 4. 10. 2018