Tvoříme pevný základ pro život

V neděli 23. 9. 2018 se vybrané děti sešly v Městském domě kultury, kde připraveným pásmem básniček a písniček přivítaly nové občánky našeho města.