Tvoříme pevný základ pro život

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 mají školáci velikonoční prázdniny. Prosíme o nahlášení docházky p. uč. na jednotlivých třídách.

 

 

 

 

 

 

.