Tvoříme pevný základ pro život

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že MŠ U Máji je ve dnech 27. – 31. 12. 2019 uzavřena.

Dále prosíme zákonné zástupce dětí, aby s předstihem nahlásili docházku děti do MŠ ve dnech 23. 12. 2019, 2. – 3. 1. 2020 (školáci mají prázdniny)

Děkujeme