Tvoříme pevný základ pro život

Dne 19. 11. 2019 dopoledne se všechny dětí fotografují, více info viz plakáty v šatnách jednotlivých tříd.