Tvoříme pevný základ pro život

Těšíme se na společné setkání na vánočních besídkách, které se uskuteční

u Berušek 13.12. od 15:00

u Sluníček 13.12. od 15:00

u Hvězdiček 20.12. od 15:00

u Motýlků 18.12. od 15:00.

 

 

 

 

.