Tvoříme pevný základ pro život

Srdečně zveme rodiče na Vánoční besídky, které se uskuteční

u Berušek 16. 12. v 15:00 hod.

u Sluníček 17. 12. v 15:00 hod.

u Hvězdiček 18. 12. v 15:00 hod.

u Motýlků 19. 12. v 15:00 hod.