Tvoříme pevný základ pro život

Ve středu 10. 4. od 15:30 se uskuteční informativní schůzka pro rodiče dětí, které jsou přihlášené na tuzemský ozdravný pobyt od 13.5. do 17.5. 2019. Účast nutná!

 

 

 

 

 

 

.