Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 29. 1. 2019 v 15:15 se ve třídě Motýlků uskuteční beseda s paní učitelkou 1. tř. ZŠ na téma:

  • připravenost na školu,
  • školní zralost,
  • termín, průběh a organizace zápisu,
  • odklady školní docházky.

 

 

 

 

 

 

.