Tvoříme pevný základ pro život

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 od 15:15 hod. ve třídě Motýlků proběhne schůzka pro rodiče předškoláků s besedou o školní zralosti, zápisu dětí do ZŠ a odkladech školní docházky s uč. 1. třídy ZŠ. Účast rodičů nutná.