Tvoříme pevný základ pro život

Dnešek jsme zahájili kreslením svých zážitků do deníčků, po svačince jsme si protáhli těla na hřišti. Mlhavé počasí jsme využili pro stezku odvahy, kterou všichni statečně zvládli. Před výborným obědem jsme si stihli vybarvit masky na odpolední rej. Po odpočinku jsme se opět rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna tvořila a druhá soutěžila. Velkým překvapením byl foto dino koutek. Před večeří jsme si uspořádali malou dinosauří diskotéku. Den jsme zakončili pohádkou z pravěku.