Tvoříme pevný základ pro život

V pondělí 3. 6. 2019 od 15:30 se rozloučíme s předškoláky. Pod vedením p. ilustrátora Adolfa Dudka se pobavíme společně s rodiči a dětem předáme dárečky.