Tvoříme pevný základ pro život

V pondělí 3. 6. 2019 odpoledne jsme sešli společně s předškoláky a jejich rodiči. Přivítal je pan ilustrátor Adolf Dudek. Ten měl připravený program, kterým potěšil nejen děti, ale také jejich blízké. Na závěr byly všechny děti pasovány na školáky. Za příjemně strávené odpoledne děkujeme všem zúčastněným.