Tvoříme pevný základ pro život

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se děti ze tříd Hvězdiček a Motýlků zúčastnily další, již sedmé, lekce plavání. Na všech dětech jsou vidět veliké pokroky. Všichni si pobyt ve vodě náramně užívají a vždy se těší na další lekce.

Dne 8. 11. 2018 bude v rámci lekce probíhat focení. Cena 4ks fotografií, velikosti 10×15 cm činí 150,- Kč. Částku je nutno uhradit před focením. Zájem nahlaste p. učitelkám na třídách.

Dne 15. 11. 2018 se bude konat lekce poslední, kterou mají možnost navštívit a shlédnout také rodiče.