Tvoříme pevný základ pro život

Materiály slouží pro předškolní děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a mají povinnost se, při uzavření mateřských škol, vzdělávat distančním způsobem.

Vytištěné materiály je možno si vyzvednout osobně v MŠ ve všední dny v době 8:00 – 12:00 (boční vchod – parkoviště).