Tvoříme pevný základ pro život

V pondělí 5. 11. a v úterý 6. 11. proběhne v MŠ logopedická depistáž pro děti ze tříd Sluníček, Hvězdiček a Motýlků. Depistáž se netýká dětí, které jsou již v péči logopeda.

Konzultace pro rodiče s pracovníkem SPC proběhne v úterý 6. 11. 2018 od 14:30 do 15:00 v kanceláři MŠ. 

 

 

 

.