Tvoříme pevný základ pro život

Dne 12. 11. 2019 proběhne v MŠ logopedická depistáž. Zkontrolovány budou děti, které nejsou v péči logopeda ze tříd Sluníček, Hvězdiček a Motýlků.

K logopednickému vyšetření v MŠ je nutný souhlas zákonných zástupců.