Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 19. 2. 2019  byl pro naše děti a jejich nejbližší v Romském kulturním a společenském centru připraven karneval na téma “Z pohádky do pohádky”. Sešli jsme se v hojném počtu a všichni dobře naladěni. Na úvod vystoupily děti navštěvující taneční kroužek Rytmik. Poté své tanečky předvedly děti jednotlivých tříd. Další zábavný program byl v rukou Leny Banszel Freyové. Všichni si pořádně zatančili a zasoutěžili.

Děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou občerstvení.

Těšíme se na další společné akce.

 

 

 

.