Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 19. 2. 2019 odpoledne se uskuteční pro naše děti a jejich nejbližší v Romském kulturním a společenském centru karneval na téma “Z pohádky do pohádky”.

Zahájení karnevalu je v 15:30. Poté vystoupí s tanečky děti jednotlivých tříd MŠ a děti z tanečního kroužku. Další zábava – pásmo písniček, tanečků a soutěží pod vedením Leny Banszel Freyové. Předpokládané ukončení v 18:00 hod.

Děkujeme rodičům, kteří nám pomohou se zajištěním občerstvení.

Vstupenky jsou v prodeji ve třídách u p. učitelek.

Těšíme se na Vás.

.