Tvoříme pevný základ pro život

Od 11. 2. do 15. 2. 2019 mají školáci v Karviné jarní prázdniny.

Nahlaste docházku Vašich dětí p. učitelkám na jednotlivých třídách.

.