Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 19. 3. 2019 v 8:00 hod se všichni předškoláci, kteří od 1. 9. 2019 budou nastupovat do 1. třídy ZŠ, budou fotit na tablo.

 

 

 

 

 

.