Tvoříme pevný základ pro život

Ke dni 19. 3. 2020 se ruší Facebook Mateřská škola Mája. Veškeré aktuality, potřebné informace, fotky z akci, atd., nyní budou k dispozici na Facebooku Základní škola a Mateřská škola Dělnická. Informace budou dostupné rovněž na webových stránkách školy, v záložce Aktuality MŠ.

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=z%C3%A1kladn%C3%AD%20%C5%A1kola%20a%20mate%C5%99sk%C3%A1%20%C5%A1kola%20d%C4%9Blnick%C3%A1&epa=SEARCH_BOX

https://www.zs-delnicka.cz/aktuality-ms/