Tvoříme pevný základ pro život

V pondělí  24. 5. 2021 nás navštívil ilustrátor Adolf Dudek. Pro děti si připravil interaktivní pásmo pohádek. Všechny děti se nadšeně zapojovaly do programu, přicházely s vlastními nápady. Na závěr proběhlo “Pasování” budoucích školáků. Počásí přálo a všichni jsme si netradiční dopoledne užili.

Fotogalerie zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1EjaF5TVJJcxGYzQXjEI2aeAgJDx_-MfR?usp=sharing