Tvoříme pevný základ pro život

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 9:00 děti ze třídy Hvězdiček navštíví MěDK a shlédnou divadelní hudební představení Zvěřinec. Vstupné 40,- Kč/ dítě.