Tvoříme pevný základ pro život

Ve středu 24. 10. 2018 se děti ze tříd Hvězdiček a Motýlků zúčastnily další lekce bruslení. Malí bruslaři se s velkým nadšením vrhli na ledovou plochu.  Na dětech byly již nyní patrné velké pokroky, mnohé se již odvážily k bruslení bez pomoci. Všem se  lekce moc líbila, ale velmi rychle utekla. Proto se již nyní těšíme na další.