Tvoříme pevný základ pro život

Děti ze tříd Hvězdiček a Motýlků navštíví dne 16. 1. 2020 dopoledne dětské oddělení knihovny v MěDK Karviná. Bude pro ně připraven program “Čáry, máry, muší noha.” Děti se seznámí s prostory knihovny, naučí se jak správně zacházet s knihou.