Tvoříme pevný základ pro život

Kroužky:

Angličtina pro školní rok 2018/2019 skončila 27. 5. 2019

Taneční Rytmik pro školní rok 2018/2019 byl ukončen 29. 5. 2019

Poslední kreativní kroužek se uskuteční 6. 6. 2019 od 15:15 do 16:45. Ke tvoření srdečně zveme i rodiče.

Hrátky s míčem se v tomto školním roce uskuteční naposledy 7. 6. 2019 dopoledne.