Tvoříme pevný základ pro život

ZŠ a MŠ Dělnická získala grant v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání KA2 – partnerství škol.

Naši žáci budou během následujících 2 let pracovat spolu s vrstevníky ve věku 13 – 15 let z 5 evropských států na ekologicky zaměřeném projektu s názvem “Green Life”. Našimi partnery se stali: Španělsko, Litva, Kypr, Rumunsko a Portugalsko.

Budeme věřit, že současná epidemiologická situace se postupně zlepší a žáci budou nejen pracovat na projektových aktivitách, ale budou moci brzy bezpečně vycestovat do partnerských zemí.

Tento projekt je podpořen grantem Evropské komise.

 

Mgr. Irena Morávková