Tvoříme pevný základ pro život

Dne 17. 4. 2019 proběhlo městské kolo mladých zdravotníků v KSVČ Juventus Karviná. Všechna družstva se nám omladila. Do soutěže v hlídce za první stupeň nastoupili noví žáci bez soutěžních zkušeností a do hlídky za druhý stupeň nastoupili žáci, kteří soutěžili minulý rok za první stupeň. Hlídka mladších žáků ve složení Adéla Ambušová, Nela Gore, Laura Kamenská, Tereza Rychterová a Jindřich Suchár vybojovala třetí místo a těm starším unikl postup do dalšího kola jen o vlásek. Oběma družstvům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. J. Vráblík