Tvoříme pevný základ pro život

Na začátku března proběhl lyžařský kurz na chatě Severka, kterého se zúčastnilo 44 žáků. Počasí nám přálo a každý den nám svítilo sluníčko. Chtěli bychom tímto pochválit všechny žáky za vzorné chování. Jídlo bylo také výborné. Celkově měl kurz skvělou atmosféru a všichni jsme si ho užili.

Tělocvikáři ZŠ Dělnická