Tvoříme pevný základ pro život

Vybraní žáci druhého stupně ZŠ a MŠ Dělnická se v týdnu od 30. září do 4. října vydali po stopách Rychlých šípů. Inspirací jim byl nejen samotný příběh Stínadel, ale také vlastnosti a dovednosti pěti hlavních aktérů.

První den děti zhlédly film Stínadla se bouří, aby se s příběhem seznámily a dokázaly následně odpovědět na položené otázky. Hned druhý den pak čekala na naše dobrodruhy výprava na jednu z nejvyšších hor v okolí Stožek. Na cestu si týmy rozděleny podle barev sbalily své klubové deníky, do kterých si zapisovaly odpovědi na zadané otázky, cestou také plnily další úkoly prověřující především jejich zručnost a spolupráci.

Středu jsme zahájili čtenářskou lekcí. Příběh Rychlých šípů tentokrát zazněl z úst paní učitelky, děti poslouchaly a vypracovaly v týmech připravené pracovní listy. Třešničkou na dortu pak byla dramatizace úryvku. Na svačinu jsme si opekli párky v lomu, následovalo čtení vlastních knih, večer pak patřil deskovým hrám.

Ve čtvrtek opět přálo počasí, a tak jsme provětrali hlavičky cestou na Filipku. Před obědem jsme stihli podniknout čtenářskou dílnu zaměřenou na strategii propojování text – já. Odpoledne patřilo opět soutěžení, na děti čekala hra Máme rádi češtinu. Pak už zbývalo jediné. Pokusit se odemknout tajnou truhličku pomocí čtyřmístného kódu, který postupně za splněné úkoly týmy po celý týden získávaly. Tomu, kdo truhlu otevřel, se v rukou ocitl tajemný plánek cesty. Zavedl jednotlivé party k tajnému plánu Tleskačova kola. Protože se ale začalo stmívat, musely děti na jeho sestrojení počkat. V pátek ráno se hned po snídani daly do práce. Pod šikovnýma rukama žáků vznikly opravdové skvosty.

Z kurzu jsme se vraceli s pocitem dobře dovedené práce a kupou fajn vzpomínek.

Mgr. Michaela Musiolková