Tvoříme pevný základ pro život

Globe je dlouhodobý mezinárodní program určený pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy. Žáci prostřednictvím měření a pozorování prováděných v okolí školy (teplota, vlhkost, množství srážek, druhy mraků apod.) poznávají přírodu kolem sebe a mají k ní kladný vztah. Data, která žáci získají, odesílají ke zpracování NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům po celém světě k dalšímu využití.

Žáci, kteří se na měření podílejí, se mohou během školního roku zúčastnit dalších společných akcí a kampaní (GLOBE Games, Tajný život města, Pedologie čtyř škol) a také mohou navštěvovat kroužek.

Jana Divišová