Tvoříme pevný základ pro život

Ve dnech 7. 1. 2019 do 25. 3. 2019 se vybraní žáci z 6. – 8. ročníku zúčastnili krajského kola astronomické olympiády, a to 12 žáků v kategorii G-H a 7 žáků v kategorii E-F. Žáci řešili on-line přehledový test, praktickou úlohu, dále teoretickou, pozorovací úlohu a úlohu v prezenční části.

V  kategorii E-F v pozorovací části měli sledovat a zapisovat do hvězdné mapy polohu Měsíce vůči hvězdám na noční obloze pomoci Jakubovy hole, v praktické úloze žáci počítali zářivý výkon hvězd, např. Síria, a v prezenční části řešili úlohu týkající se konjunkce Marsu s Měsícem.

V kategorii G-H v pozorovací části měli měřit a zapisovat do hvězdné mapy úhly dvojic hvězd  pomoci Jakubovy hole,  v praktické úloze žáci řešili zásobování vesmírné stanice a poloměry obletů kosmické lodi a v prezenční části počítali úlohu na téma pomalé světlo (vzdálenost a dobu světla).

Naši školu nejlépe reprezentovali v krajském kole astronomické olympiády v kategorii G-H Ondřej Mazák z VII. A, který se umístil na 14. místě jako úspěšný řešitel, a v kategorii E-F Marek Francúz z VIII. A, který se umístil na krásném 6. místě jako úspěšný řešitel.

Mgr. Renata Procházková