Tvoříme pevný základ pro život

Další školní rok uběhl jako voda a jsou tady vytoužené prázdniny. Všem našim žákům přejeme, ať jsou pro ně co nejdelší, plné slunce, pohody a odpočinku. Rodičům přejeme krásnou dovolenou k načerpání sil pro nový školní rok. Děkujeme za milou a vstřícnou spolupráci.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Dělnická.